Aktualności

Rozważania na każdy dzień roku z tekstami bł. Marii Celeste Crostarosa

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ.

Styczeń z bł. Marią Celeste Crostarosa

Opracowanie s. Marii Pierzchała.

„Wyjaśniasz mi, że nicością jest wszystko, co jest poddane twojemu bytowi i odsłaniasz przede mną nieskończoną mądrość, z jaką układasz wszelkie wydarzenia, chociaż w moich oczach wydają się one przypadkowe. Potem, dzięki tajemnej łączności, ukazujesz mi miłość, z jaką rozporządzasz wszystkim dla mojego największego dobra, porządkując wszystkie sprawy tak, abym wznosiła się coraz bardziej ponad rzeczy stworzone, jednocząc mnie z moim Centrum. Z zadowoleniem zgadzasz się, aby działo się to twoim kosztem, znosząc wszystkie moje niedoskonałości, ukazując mi moją niewiedzę, oczekując na mnie z cierpliwością, jak mój miłujący Ojciec” (Rozmowy, 1, 6)

Od pierwszego zetknięcia się z duchowością bł. Marii Celeste fascynował mnie ten tekst. Warto uradować się nim na początku Nowego Roku, bo pokazuje prawdziwego Boga, który czuwa nad nami i nad światem. Nie jest On bezdusznym i wyniosłym zegarmistrzem, który nakręcił zegar wszechświata i pozostawił go swojemu losowi. Jest Ojcem, który wciąż kocha i nie brzydzi się człowiekiem (Mdr 11, 24), zdeformowanym przez grzech. Nie obraził się na człowieka, ale nieustannie daje mu szansę. W Jezusie bierze na Siebie nasze grzechy i słabości z nadzieją, że kiedyś do Niego wrócimy, by mógł nas na nowo przyoblec w swoje piękno – podobieństwo do Niego. Ponadto jest tak miłosierny, że w swej wszechmocy potrafi ze zła wyprowadzić dobro.

Aby w to uwierzyć, aby tym się radować, potrzeba jednego – jak pisze Maria Celeste – wewnętrznej jedności z Bogiem. Wtedy ujrzymy, że Bóg z miłości rozporządza wszystkim dla naszego największego dobra. Trudno się powstrzymać, aby nie przytoczyć tu słów św. Pawła: Bóg z tymi, którzy Go kochają współdziała we wszystkim, dla ich dobra (Rz 8, 28). Umacniajmy tymi prawdami serce, rozpoczynając nowy rok życia.

Krótkie rozważania na każdy dzień miesiąca stycznia można znaleźć pod tym linkiem: Styczeń z bł. Marią Celeste Crostarosa

Boże Narodzenie 2020

Skończył się czas bólu i płaczu. Nadszedł czas wesela i radości, pokoju i ukojenia. Bóg narodził się dla ciebie”. Bł. Maria Celeste Crostarosa – Medytacje na Adwent

W tych niepewnych czasach miłujmy coraz bardziej Jezusa, tylko On jest naszą Nadzieją! Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra! – umocnijmy serce zapewnieniem św. Pawła. Ufajmy Jezusowi, Emmanuelowi, bo On nie zmęczył się chorą ludzkością, wciąż działa, oczyszcza, aby uczynić z nas nowe stworzenie, godne Jego samego.

Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok Pański 2021. Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne dla naszej misji. Z modlitwą i wdzięcznością, siostry redemptorystki z Kazachstanu

Okólnik Boże Narodzenie 2020

Lettera circolare Natale 2020

Christmas letter 2020

Boże Narodzenie 2019

Z Medytacji na Adwent bł. Marii Celeste Crostarosa

Mój Jezu, Błogosławiony Owoc łona Maryi! … Tak jak Ty z utęsknieniem i bezgraniczną miłością oczekiwałeś godziny Twojego Wcielenia, aby zjednoczyć się z moją ludzką naturą w łonie Maryi, tak ja oczekuję upragnionej godziny, w której złączysz mnie z Sobą i przemienisz w Siebie, prawdziwe Życie mojego serca„.

  Wszystkim Wam, Kochani, składamy gorące życzenia na Boże Narodzenie. Łączymy się z Wami w kontemplacji Jezusa, Księcia pokoju, który zechciał narodzić się na ziemi, aby nas zbawić i otworzyć bramy Nieba. Żyjmy, Kochani, tą Dobrą Nowiną w naszej codzienności, dzielmy się nią z innymi, nie dajmy sobie odebrać tej radości i tej nadziei, którą przyniósł na świat Jezus, nasz jedyny Pan, Bóg i Brat jednocześnie!

Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok Pański 2020. Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne dla naszej misji. Z modlitwą i wdzięcznością,

siostry redemptorystki z Kazachstanu

Okólnik Boże Narodzenie 2019

Lettera circolare Natale 2019