Aktualności

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Bracia i Siostry,

Życzymy Wam, abyście odnowieni wielkopostnymi przygotowaniami do Paschy, spotkali Zmartwychwstałego w codziennej rzeczywistości Waszego życia. Abyście zobaczyli go oczami wiary i mogli tak jak Maria Magdalena powiedzieć: Widziałam Pana!
Aby zapałały Wasze serca, gdy będziecie rozważać Boże Słowo i abyście, biorąc udział w Wielkanocnej Liturgii usłyszeli w swej głębi Jezusowe pozdrowienie: Pokój Wam!
I wreszcie, aby to spotkanie ze Zwycięzcą śmierci i naszym Odkupicielem uczyniło Was Jego świadkami niosącymi wszędzie nadzieję i radość. Tego Wam z serca życzymy i o to się modlimy,

  siostry redemptorystki z Kazachstanu